0901 998877

ATS COMPACT NS VÀ NSX

Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATNSX gồm có:

– 2 CB Compact NSX 3P hoặc 4P.

– Cơ cấu đóng cắt CB hoạt động bằng điện.

– Cơ cấu chọn chế độ tự động/ bằng tay.

– Bộ nguồn cách ly.

– Bộ điều khiển tự động thông minh.