0901 998877

ATS MASTERPACT NT

Cách lựa chọn bộ ATS:

– 2 CB 3P hoặc 4P, fixed hoặc drawout, đóng ngắt bằng điện.

– 2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH).

– 2 cuộn dây đóng (XF).

– 2 cuộn dây điện áp thấp (MN).

– Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động (OF, SDE)

– Tiếp điểm phụ PF.

– Khóa liên động cơ khí bằng cable hoặc thanh.

– Khóa liên động điện (IVE).

– Bộ điều khiển tự động.