0901 998877

ATS MASTERPACT NW

Cách lựa chọn bộ ATS loại NW:

– 2 hoặc 3 ACB loại 3P/4P, fixed/drawout, đóng ngắt bằng điện.

– 2 cơ cấu motor gắn vào CB (MCH).

– 2 cuộn dây đóng (XF).

– 2 cuộn dây điện áp thấp (MN).

– Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động (OF, SDE).

– Tiếp điểm phụ PF.

– Khóa liên động cơ khí bằng cable hoặc thanh.

– Khóa liên động điện (IVE).

– Bộ điều khiển tự động.