0901 998877

BỘ LƯU ĐIỆN UPS INFORM SINUS PREMIUM SPS230-12

19.900.000

Bộ lưu điện UPS INFORM tích hợp bộ lưu điện thông minh mới Hệ thống Bộ lưu điện DSP Multipower Series tích hợp mới sẽ sẽ giúp tối giản chi phí đầu tư cho các phòng server và những data center công suất nhỏ. Hệ thống DSP Multipower Series của Bộ lưu điện INFORM là kiến trúc theo yêu cầu dành cho hệ thống vật lý mạng thiết yếu (NCPI). Thiết kế DSP Multipower Series tích hợp nguồn, bộ phận làm lạnh, tủ giá, hệ thống quản trị và dịch vụ cho phép hàng loạt các cấu phần đã chuẩn hoá tạo ra một giải pháp thông qua hệ thống mô-đun và các cấu hình tuỳ chỉnh. Quá trình chuẩn hoá này cho phép một kiến trúc được thiết kế dễ dàng nâng cấp có thể đáp ứng được những nhu cầu thay đổi và việc mở rộng về sau. Phương pháp tiếp cận đã giành giải thưởng và đang chờ bằng sáng chế này cung cấp khả năng sẵn sàng được nâng cao, cải thiện tính thích nghi và tốc độ triển khai cũng như làm giảm tổng chi phí do việc chiếm chỗ trong môi trường CNTT –  INFORM cung cấp những giải pháp quản trị tổng thể trong đó có phương pháp quản trị DSP Multipower Series.Với một trình duyệt có công cụ thân thiện với người sử dụng, DSP Multipower Series cung cấp tiện ích theo dõi nguồn, thiết bị làm lạnh và hệ thống quản lý môi trường ở cấp độ từng giá hay từng phòng.