0901 998877

MCB iK60N & iC60N

– MCB loại 1P, 2P, 3P, 4P có dòng điện định mức từ 6-63A.

– Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N).

– Tiêu chuẩn IEC 898,IEC 947-2 (iC60).

– Điện áp thử nghiệm xung (Uimp): 4kV (iK60N), 6kV (iC60N)…

– Đường cong đặc trưng loại C ngoài ra còn có đường cong loại B, D.