0901 998877

MCCB COMPACT NS<630A

– MCCB NSX kiểu B, F, N, H loại 3P,4P có dòng điện định mức từ 16 tới 630A.

– Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60947-2.

– Có nhiều loại trip unit như MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt).

– Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm 100A đến 630A.

– Kết nối truyền thông một cách dễ dàng.

– Có thể lựa chọn các phụ kiện phù hợp với đặc tính khởi động và bảo vệ bằng các mã hàng riêng.