0901 998877

MCCB EASYPACT CVS

– MCCB Easypact CVS loại 3P, 4P kiểu B/F/N.

– Sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2.

– Tích hợp trip unit dạng từ nhiệt (TMD) và có thể điều chỉnh từ 07 – 1.

– Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại điện áp 400/415V : 25 tới 50kA.

– Dòng điện định mức từ 16 tới 600A.

– 3 khung kích thước cơ bản là: Khung I từ 16-250A, Khung II từ 400-630A, khung III 800A.